Reklama
 • Poniedziałek, 6 marca 2017 (13:10)

  Jeśli ty lub twoi rodzice korzystacie z programu bezpłatnych leków dla seniorów, upewnijcie się, czy wiecie o tych kruczkach! ● Recepta tylko od lekarza POZ – może ją wystawić tylko internista, do którego pacjent jest zapisany w przychodni. Specjalista, np. neurolog, nie ma takich uprawnień, powinien przekazać zalecenia do wiadomości lekarza pierwszego kontaktu. ● Ważny jest rodzaj wizyty. Receptę z symbolem „S” można otrzymać tylko podczas zwykłej wizyty – w przychodni lub domowej. Nie ma

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 6 marca 2017 (13:10)

  Generalna zasada jest taka, że szpital powinien zapewnić pacjentowi lekarstwa podczas pobytu. Ale są sytuacje, gdy chory musi zabrać własne.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 6 marca 2017 (13:10)

  Za stan chodników i jezdni zawsze odpowiada ich właściciel lub zarządca: gmina, zarząd dróg, spółdzielnia mieszkaniowa... I to on płaci za straty!

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 6 marca 2017 (13:05)

  Często dostajemy zaproszenia na pokazy superproduktów. Nasi eksperci radzą, jak nie dać się zmanipulować i co robić, gdy jednak damy się namówić na zakup, a potem chcemy z niego zrezygnować.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 6 marca 2017 (13:05)

  Od 1 stycznia 2017 roku nie jest już wymagane zezwolenie na wycinanie drzew – niezależnie od tego, jaki jest ich wiek lub gatunek. Te nowe przepisy dotyczą drzew lub krzewów, które rosną na działkach stanowiących wła

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 6 marca 2017 (13:05)

  Mieszkam z mamą, która ma już 80 lat. Jest schorowana, dwa razy w tygodniu przychodzi do pomocy opiekunka z MOPS-u. Jednak zdarza się, że muszę zostać z rodzicielką. Czy przysługuje mi płatne zwolnienie lekarskie na opiekę? Ile dni takiego zwolnienia mogę wykorzystać?  Marianna z Sierakowa.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 6 marca 2017 (13:05)

  Jak to jest, że po przeciwnej stronie ulicy służby miejskie odśnieżają chodnik, a po naszej musimy to robić sami? Mira z Koła.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 6 marca 2017 (13:05)

  1 W razie dostarczenia sądowego nakazu zapłaty masz dwa tygodnie na złożenie sprzeciwu, np. kiedy doszło do przedawnienia roszczeń. 2 Sprzeciw skieruj do sądu, który wydał nakaz, wyjaśnij, dlaczego nie zgadzasz się z nakazem, przedstaw dowody. Wskaż też sygnaturę akt. Jeśli wierzyciel złożył pozew na formularzu, sprzeciw musisz złożyć wg wzoru dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 3 Złożenie sprzeciwu nie podlega opłacie sądowej.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 6 marca 2017 (13:05)

  Zapłaciłam czynsz za mieszkanie przekazem pocztowym. Okazało się jednak, że spółdzielnia zmieniła konto i pieniądze nie doszły. Gdy zwróciłam się do banku, odpowiedziano mi, że muszę złożyć reklamację na poczcie, bo nie jestem stroną. To jakaś paranoja! Co mam robić, by odzyskać swoje pieniądze? Małgorzata z Zielonej Góry.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 6 marca 2017 (11:00)

  Zakład Ubezp. Społ. może żądać od osoby, która pobrała nienależne jej świadczenie, jego zwrotu wraz z odsetkami. Od 14.12. 2016 r. został wprowadzony 5-letni okres na wydanie decyzji w sprawie zwrotu tych świadczeń. Do tej pory organ rentowy nie był ograniczony czasowo przy wydawaniu decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Od 16.12.2016 r. ZUS nie będzie mógł wydać decyzji w tej sprawie później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano świadczenie. Po

  Czytaj więcej Komentarzy:0