Reklama
  • Wtorek, 14 marca 2017 (08:05)

    Co nowego w rehabilitacji i opiece dla seniorów i przewlekle chorych

Pacjenci mają zyskać łatwiejszy dostęp do zabiegów nie tylko ambulatoryjnych, ale i w domu. To jest w projektach Ministerstwa Zdrowia. A co już teraz przysługuje pacjentom i i opiekunom?

Czy kolejki na rehabilitację będą krótsze? To bardzo interesuje pacjentów, bo o szybszym wyleczeniu często decyduje też sprawnie podjęta rehabilitacja. Jakie przywileje zyskają osoby starsze oraz niepełnosprawne?

Plany na 2017 rok

Lekarz POZ ma być odpowiedzialny za kompleksowe leczenie swoich pacjentów i musi kierować ich również na rehabilitację zawsze wtedy, gdy wymaga tego stan danej osoby (lub od razu kierować do specjalisty, który takie skierowanie wystawi).

Reklama

Ma powstać sieć szpitali finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa (nie tylko ze składek zdrowotnych). Szpital włączony do sieci tych placówek ma kierować pacjentów, którzy będą się w nich leczyć, także na rehabilitację do konkretnej placówki NFZ (obecnie to pacjent musi sam zadbać o zajęcie sobie kolejki w przychodni, która prowadzi rehabilitację).

Planowane jest objęcie bezpłatnymi poradami dietetyków dzieci do piątego roku życia oraz kobiet w ciąży. Odpowiadamy, co już przysługuje pacjentom i opiekunom.

Zabiegi rehabilitacyjne po opreracji

„Mam 70 lat i problemy z chodzeniem. Będę miała wymienianą szyjkę kości udowej. Czy po zabiegu dostanę skierowanie na rehabilitację w ramach NFZ?”

Komentarz eksperta: Tak, skierowanie na zabiegi ambulatoryjne może wydać już lekarz ze szpitala (nie trzeba będzie więc iść po skierowanie do przychodni). Z rehabilitacji ambulatoryjnej w ramach NFZ mają prawo korzystać pacjenci po urazach, złamaniach kończyny, zabiegach operacyjnych, także biodra. Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

W tym czasie trzeba się zarejestrować w wybranej przychodni, zakładzie rehabilitacji, fizjoterapii (nie ma rejonizacji).

Bez opłat w przychodni, jeśli ma szyld „NFZ”

„Gdy w ubiegłym roku trafiłam do rehabilitanta, usłyszałam, że niektóre zabiegi są płatne!”

Komentarz eksperta: Przychodnia, która ma umowę z NFZ, nie może pobierać od pacjentów opłat za świadczenia gwarantowane, tj. przysługujące w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Ale warunek: zabiegi muszą być wyszczególnione w skierowaniu. W ramach NFZ pacjentowi przysługuje do 5 zabiegów dziennie w 10-dniowym cyklu terapeutycznym.

Fizykoterapia, kinezyterapia i masaże

„Czy lekarz może dać skierowanie na masaż leczniczy i laser?”

Komentarz eksperta: Tak, bo to lekarz wystawiający skierowanie decyduje o rodzaju zabiegów. Masaże mogą być zalecone w ramach fizykoterapii (tak- że inne zabiegi, m.in.: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia).

Natomiast laser może być zalecony w ramach kinezyterapii (jak również: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, zajęcia prowadzone indywidualnie przez fizjoterapeutę).

Zabiegi w domu

„Czy lekarz może zalecić mojej obłożnie chorej mamie rehabilitację w domu w ramach NFZ?”

Komentarz eksperta: Tak, jeśli pacjent wymaga rehabilitacji lub fizjoterapii, a nie porusza się samodzielnie, to specjalista może przychodzić do domu. To prawo przysługuje osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym.

O tym, czy takie zabiegi należą się Pani mamie w ramach NFZ, może zdecydować lekarz POZ lub specjalista, np. reumatolog, neurolog, traumatolog itd.

Pacjentowi przysługuje nie więcej niż 80 dni zabiegowych w domu w  roku kalendarzowym. Ale uwaga! Za zgodą NFZ można przedłużyć rehabilitację domową (lekarz zlecający zabiegi kieruje wniosek w tej sprawie do oddziału wojewódzkiego NFZ, zgodnego z miejscem zamieszkania pacjenta).

Każda placówka, która ma podpisaną umowę z NFZ na wykonywanie zabiegów, ma obowiązek świadczyć je też w warun kach domowych, jeśli takie jest zalecenie na skierowaniu.

Świadczenia pieniężne dla rodzica

„Opiekuję się synem niepełnosprawnym od urodzenia. Jakie teraz dostanę świadczenie”?

Komentarz eksperta: Od 1 stycznia będzie Pani otrzymywać co miesiąc 1406 zł na rękę (w ub. roku było 1300 zł). Świadczenie to nadal jest „oskładkowane”, więc wlicza się do wysokości przyszłej emerytury osoby, która zrezygnowała z pracy zawodowej, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Pieniądze dla opiekuna

„Zajmuję się 85-letnią mamą, niezdolną do samodzielnej egzystencji. Jaki dostanę zasiłek?”

Komentarz eksperta Zasiłek dla opiekunów w Pani sytuacji pozostaje w stawce miesięcznej 520 zł netto. Za osoby pobierające te zasiłki też są opłacane z budżetu składki do ZUS: emerytalna, rentowa i na ubezpieczenie zdrowotne.

Dwa świadczenia

„Czy to prawda, że teraz można otrzymywać dwa świadczenia za opiekę nad bliskimi osobami?”

Komentarz eksperta: Jeżeli w rodzinie jest więcej niż jeden niepełnosprawny – i druga osoba w rodzinie też zrezygnuje z pracy zawodowej na rzecz opieki – rownież otrzyma świadczenie (przykładowo: 520 zł miesięcznie dla jednego opiekuna na opiekę nad matką i 1406 zł dla drugiego za opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Do tej pory obowiązywała zasada „jedno świadczenie pielęgnacyjne w rodzinie” (bez względu na to, ile było w niej osób niepełnosprawnych).

Opracowała: Marta Jaworska

Wsparcie dla opiekuna

Od 1 stycznia 2017 r. opiekuno wie, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, by zajmować się blis ką osobą, zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego, gdy ich podopieczny umrze. Dotychczas opiekunowie w takiej sytuacji zostawali z niczym!

O szczegóły można pytać pod nr infolinii 19524 i w każdym urzędzie pracy.

Nowa lista darmowych leków dla osób 75+

Od 1 stycznia 2017 r. objęto refundacją preparaty, których wcześniej nie było na liście bezpłatnych lekarstw dla seniorów. Są to m.in.: lpreparaty insulin, leki zawierające substancję czynną pramipexolum do stosowania w chorobie Parkinsona, lek zawierający umeclidinii bromidum do stosowania u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (pełna lista na stronie: www.mz.gov.pl).

Ale uwaga! Darmowe leki dla osób 75+ nadal mogą przepisywać tylko lekarze rodzinni.

Co na plus w zasiłkach MOPS

Zmiany dotyczą zasad przy znawania zasiłków z ośrodków pomocy społecznej.

1. Ważne dla niepełnosprawnych

• Od 1 stycznia 2017 r. osoby, które wystąpią o wy danie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i równocześnie złożą wniosek o zasiłek stały – to zostanie on im przyznawany wstecz!

Gdy uzyskają orzeczenie o niepełnosprawności, zasiłek ten otrzymają z wyrównaniem.

Przykładowa sytuacja: 10 stycznia wystąpiliśmy o wy danie orzeczenia o niepełnosprawności (w tym samym czasie złożyliśmy wniosek o zasiłek z MOPS). Gdy decy zję o niepełnosprawności otrzymamy np. 1 kwietnia, to zasiłek dostaniemy od maja z wyrównaniem od 10 stycznia.

• Kwota zasiłku nadal jest ustalana indywidualnie. Są jednak widełki tego zasiłku. Nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie ani wyższy niż 604 zł miesięcznie.

• Do zasiłku są uprawnione osoby samotne o dochodzie do 634 zł netto miesięcznie, a jeśli o zasiłek stara się rodzina – dochód nie powinien przekraczać 514 zł na osobę.

2. Gdy urodzi się chore dziecko

• Od 1 stycznia rodzina, w której urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, otrzyma świadczenie – 4 tys. zł jednorazowo, bez względu na dochody. Zasiłek wypłaci MOPS i tam należy złożyć wniosek (termin wynosi 12 miesięcy od daty urodzenia się dziecka).

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.