Gdy ojciec jest agresywny...

Poniedziałek, 6 marca 2017 (11:00)

Czasami sąd może zakazać rodzicowi kontaktów z dzieckiem

Niedawno do pani Marii przeprowadziła się córka z dziećmi. Mąż córki pije i jest agresywny. Córka chciałaby więc ograniczyć jego kontakty z dziećmi.

Reklama

– Jak to zrobić? – zapytała. – Zgodnie z prawem rodzice powinni porozumieć się co do opieki nad dziećmi, jeśli nie mieszkają razem. Zachowanie ojca (agresja i alkoholizm) zmienia sytuację. Najlepiej, żeby rozstrzygnięcie wydał sąd. Córka może złożyć w sądzie rejonowym pozew o zakaz lub ograniczenie osobistych kontaktów ojca z dzieckiem.

– Ile to kosztuje? – Opłata wynosi 40 zł. – Sąd zakaże kontaktów? – Sąd może ograniczyć lub nawet całkowicie zakazać kontaktowania się z dzieckiem. Robi to, gdy utrzymywanie kontaktów danego rodzica poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza. Będzie to każde działanie rodzica, które stanowi zagrożenie życia i zdrowia dziecka. Np. spożywanie alkoholu, spędzanie czasu z dzieckiem po jego spożyciu, stosowanie kar cielesnych, używanie wulgaryzmów, ale i niepodawanie leków, niekarmienie.

Proszę też pamiętać, że kontakty z dzieckiem to nie tylko spotkania, ale również listy czy maile, rozmowy telefoniczne czy przez Skype. Sąd może tego zakazać. Może też zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd. Albo ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość.

– Czy to długo potrwa? – Występując z wnioskiem, warto wnioskować jednocześnie o uregulowanie kontaktów w trybie zabezpieczenia. Sąd ureguluje wówczas prawa i obowiązki stron już na czas procesu. Taki wniosek należy uzasad nić. Np. dołączyć informację o liczbie i przyczynach interwencji policji, potwierdzenie założenia tzw. Niebieskiej Karty czy wskazać świadków.

– A jeśli sąd zezwoli na spotkania, a zięć będzie agresywny? – Trzeba zawiadomić o tym sąd rodzinny, policję lub prokuratora. Podobnie, jeśli mimo wprowadzonego zakazu styczności zięć będzie próbował spotkać się z dzieckiem.

art. 113–1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, art. 731 Kodeksu postępowania cywilnego

Władza rodzica a kontakty

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego. Nie oznacza to jednak, że rodzic ten będzie miał ograniczony kontakt z dzieckiem. Jest to jednak możliwe, a nawet wskazane, jeśli kontakty nie są dobre dla dziecka.

Chwila dla Ciebie