Reklama
  • Wtorek, 7 marca 2017 (08:05)

    Gdy spierasz się z firmą, która odmówiła reklamacji

Jeśli sklep czy firma, z której usług korzystamy, nie uwzględni naszej reklamacji, możemy skorzystać z urzędowych mediacji lub arbitrażu. Umożliwiają to nowe przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, które wchodzą w życie 10 stycznia 2017 roku.

Ułatwi to nam dochodzenie swych praw. Jeśli bowiem spór ze sklepem lub firmą dotyczy niezbyt drogiej rzeczy, odpuszczamy i nie idziemy z tą sprawą do sądu. Jest jednak w tych nowych przepisach pewien haczyk: obie strony muszą się zgodzić na polubowne rozwiązanie sporu. Wybierajmy więc tych przedsiębiorców, którzy taką możliwość dopuszczają.

Reklama

Z pewnością duże, dbające o renomę sklepy i firmy zgodzą się na mediacje (obie strony wypracowują ugodę za pośrednictwem mediatora) lub arbitraż (spór rozstrzyga niezależny arbiter – można to porównać do wyroku sędziego). W czasie mediacji tylko w wyjątkowych przypadkach ma być wymagana obecność stron – konsumenta i przedstawiciela czy pełnomocnika firmy. Z mediacji można zrezygnować na każdym jej etapie.

Pozasądowe rozwiązania dotyczą sporów wynikających z umów sprzedaży, świadczenia usług. W tym umów zawartych przez internet, poza siedzibą przedsiębiorcy czy z przedsiębiorcą z innego kraju UE. Firma, która się decyduje na mediacje, powinna podać w regulaminie, na stronie internetowej lub w umowie informacje, które tego dotyczą, m.in. wskazać instytucję właściwą do rozstrzygania sporu. Np. w przypadku usług telekomunikacyjnych jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Powinna też poinformować o tym w odpowiedzi na negatywnie rozpatrzoną reklamację. Sklepy internetowe i inne firmy oferujące sprzedaż przez internet muszą na swych stronach internetowych podać łącze elektroniczne do platformy informacyjnej dotyczącej pozasądowego rozpatrywania sporów (tzw. platformy ODR).

Znajduje się ona na str. https://webgate.ec.europa.eu/odr/ main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Ten ostatni wymóg dotyczy też tych sklepów internetowych, które nie poddają się pozasądowemu rozwiązywaniu sporów.

Wyjątek od zasady

Dotyczy branży finansowej. W odróżnieniu od innych firm banki, firmy pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe czy fundusze emerytalne nie mają wyboru: muszą się zgodzić na mediacje prowadzone przez Biuro Rzecznika Finansowego – o ile sobie ich zażyczymy.

By te mediacje były możliwe, musi być zakończona cała procedura reklamacyjna. Po mediacjach sporządzany jest protokół, który będzie ważnym dowodem, jeśli sprawa trafi do sądu.

Na str. www.rf.gov.pl znajdziemy wniosek w sprawie mediacji i kontakt do prawników Rzecznika, którzy udzielają bezpłatnych porad.

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Przestępcy nie mają skrupułów i by wyłudzić lub ukraść pieniądze, stosują niezwykle wymyślne metody. Jedną z nich jest sposób „na wnuczka” i „policjanta”, którego ofiarą padają starsi ludzie. więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.