Reklama
  • Poniedziałek, 12 sierpnia 2013 (10:00)

    Jak dostać zasiłek i świadczenia pielęgnacyjne

Osoby, które zrezygnowały z pracy i zajmują się niepełnosprawnymi bliskimi, od 1 lipca mają szansę na większe wsparcie. Oto zmiany.

Wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego – z 520 zł do 620 zł. Natomiast osoby, które nie pobierają tego świadczenia, mogą się starać o specjalny zasiłek opiekuńczy (zasady jego przyznawania omawiamy poniżej).

Reklama

Nadal wypłatą świadczeń i zasiłków zajmują się miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej lub centra pomocy rodzinie. Tam też należy składać konieczne dokumenty oraz wnioski o przyznanie pomocy finansowej, gdy opiekujemy się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Za rozdzielanie środków są odpowiedzialne gminy. Wyjaśniamy szczegółowo, jakie warunki trzeba spełnić, gdy staramy się o przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. Podst. prawna: zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw (DzU z 2012, poz. 1548).

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Konieczne warunki: Aby uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy, trzeba spełnić łącznie następujące warunki:

sprawować stałą opiekę nad bliskim członkiem rodziny – własnym dzieckiem lub rodzicem – mającym orzeczenie o niepełnosprawności;

zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem tej opieki. Ale uwaga! Zasiłku nie otrzyma opiekun, który nigdy nie pracował. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł, jednak jego otrzymanie jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny. Otóż dochód nie może przekroczyć 539 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie (lub 623 zł netto, gdy jest w niej niepełnosprawne dziecko).

Ale uwaga! O specjalny zasiłek opiekuńczy nie mogą się starać osoby, które mają już przyznane świadczenie pielęgnacyjne (także z powodu opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny). Tego zasiłku nie dostanie również emeryt, rencista ani osoba, która sama jest niepełnosprawna w stopniu znacznym (nie może więc się opiekować inną osobą).

Wymagane dokumenty:

– wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (druki w ośrodku pomocy społecznej);

– zaświadczenia o dochodzie rodziny; – orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności osoby pod opieką;

– inne dokumenty wymagane przez ośrodek pomocy społecznej.

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasadniczo jest ono przyznawane rodzicowi na dziecko, które było niepełnosprawne albo od urodzenia, albo stało się niepełnosprawne w okresie do 18. roku życia (lub do ukończenia 25. roku życia, jeśli w tym czasie się uczyło lub studiowało).

Może się zdarzyć, że to świadczenie zostanie przyznane opiekunowi dorosłej osoby (np. córce opiekującej się matką, która stała się niepełnosprawna do 18. r. życia).

Wysokość pomocy Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł (poprzednio było 520 zł).

Wymagane dokumenty: Do wniosku o przyznanie tego świadczenia dołącza się orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, którą się opiekujemy.

Ale uwaga! Nie są potrzebne zaświadczenia o dochodach rodziny. Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od tych dochodów.

Nowe zasady Zgodnie ze zmienionymi przepisami opiekun niepełnosprawnego dziecka (lub osoby dorosłej) może otrzymać tylko jeden rodzaj finansowego wsparcia – albo świadczenie pielęgnacyjne, albo specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wnioski, dokumenty, terminy

Aby dostać pomoc z opieki społecznej, trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego. Druk wniosku otrzymasz w gminie albo pobierzesz ze strony internetowej urzędu lub ośrodka pomocy społecznej. Orzeczenie o niepełnosprawności: To niezbędny dokument do wniosku w sprawie przyznania finansowego wsparcia od państwa. Przypominamy, że takie orzeczenia wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (o adres pytaj w ośrodku pomocy).

Termin rozpatrzenia wniosku: Decyzja w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego musi być wydana w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Za rozpatrzenie wniosku nie są pobierane opłaty.

Wypłata świadczenia i zasiłku: do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. Jeśli wniosek złożony był po 10. dniu miesiąca, środki otrzymasz do końca następnego miesiąca.

Dodatkowe pieniądze z ZUS – kto je otrzyma

Osoby starsze, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę, oraz osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, mają prawo ponadto do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS – 203,50 zł.

Osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu. Taki emeryt czy rencista nie musi składać wniosku o przyznanie tego dodatku, bo otrzyma go automatycznie. Kto musi donieść dokumenty Jeśli o zasiłek pielęgnacyjny z ZUS stara się osoba niezdolna do pracy i do samodzielnej egzystencji – a nie ma 75 lat – musi oprócz wniosku złożyć:

zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego leczenie; dokumentację medyczną i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Naj
Więcej na temat:zasiłek | Nie | wnioski | nadal | decyzja | ZUS

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.