Reklama
  • Środa, 8 marca 2017 (15:05)

    Jako konsumenci łatwiej możemy dochodzić praw!

Od 10 stycznia uproszczona zostaje procedura walki o nasze prawa, gdy sklep lub firma odrzuci reklamację. Pozwolą nam na to nowe przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

Reklama

Model pozasądowego rozwiązywania sporów w dużym stopniu bazuje na już funkcjonujących w Polsce rozwiązaniach. Ale teraz został scalony. Taki system się sprawdza, bo jest o wiele wygodniejszy, szybszy i tańszy od spraw sądowych (w wielu przypadkach jest to wręcz bezpłatne).

❱Warto z niego skorzystać, zwłaszcza gdy w grę wchodzą małe szkody.

Niewiele osób decyduje się przecież na sprawę sądową np. z powodu odrzucenia reklamacji wadliwie wykonanego obuwia. Rozstrzyganie sporów w drodze mediacji lub arbitrażu (w sądach polubownych) ma jeszcze jeden plus. Z reguły będzie toczyć się drogą elektroniczną (ewentualnie korespondencyjną), więc nie trzeba na to poświęcać cennego czasu.

Jest jednak pewien haczyk. Abyśmy mogli skorzystać z mediacji lub arbitrażu, sklep lub firma muszą wyrazić na to zgodę. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy instytucji finansowych. Gdy bank, firma pożyczkowa lub towarzystwo ubezpieczeniowe nie uzna naszej reklamacji, mamy prawo zażądać, by zostało przeprowadzone postępowanie mediacyjne. Aby tak się stało wystarczy napisać stosowny wniosek do Rzecznika Finansowego.

Firma nie może odmówić uczestnictwa w takim postępowaniu. Jeden z przepisów niejako zmusza sklepy lub firmy, by spór z konsumentem został rozstrzygnięty na drodze polubownej. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca przy odrzuceniu naszej reklamacji nie zastrzeże, że nie zgadza się na taki sposób rozwiązywania sporów.

Przyjmuje się wówczas, ze wyraża na to zgodę. Działa tu taki sam mechanizm, jak w przypadku niedotrzymania ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację, co automatycznie oznacza, że firma lub sklep ja uznaje. Rozstrzyganiem sporów zajmują się podmioty ADR (to skrót od angielskiej nazwy).

podmioty publiczne (urzędy państwowe), np. Rzecznik Finansowy; Urząd Komunikacji Elektronicznej (np. spory dotyczące telefonii komórkowej); Rzecznik Praw Pasażera Kolei działający przy Prezesie Transportu Kolejowego; koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (spory z firmami dostarczającymi prąd i gaz) podmioty niepubliczne stworzone przez branże (np. budowlaną, lotniczą) oraz organizacje konsumenckie; Inspekcja Handlowa – gdy nie ma podmiotu do rozstrzygania sporów w danym sektorze.

Dzielą się one na trzy grupy:

Ważny adres w internecie

1 Wszystkie informacje dotyczące kompetencji przysługujących do rozstrzygnięcia sporu w danej sprawie znajdziemy na internetowej platformie ODR (to również skrót od angielskiej nazwy). Jej adres jest skomplikowany: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL, bo jest to jedna platforma dla wszystkich konsumentów z UE – z podziałem na poszczególne kraje. Nie musimy pamiętać tego adresu – wystarczy, że w wyszukiwarce internetowej wpiszemy hasło „platforma ODR”.

2 Sklepy i firmy, które wyrażają zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów powinny o tym informować w umowach, regulaminach lub na stronach internetowych. Muszą wówczas wskazać podmiot mający uprawnienia do rozstrzygnięcia sporu. Wszystkie firmy, które prowadzą działalność przez internet (np. sklepy) muszą na swojej stronie internetowej podać łącze do platformy ODR.

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.