Reklama
  • Środa, 8 marca 2017 (15:00)

    Kto opłaca biegłego na rozprawie i podział majątku

Właśnie rozpoczęła się moja sprawa o podział majątku z byłym mężem i zamierzam powołać biegłego, który wyceni zaniżaną przez męża wartość naszego wspólnego mieszkania. Kto w tej sytuacji będzie ponosił koszty biegłego? Czy można jakoś oszacować te kwoty? Ewa ze Konina.

« Każdemu biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków. To sąd określa ich wysokość, uwzględniając kwalifikacje, czas i nakład pracy oraz złożone przez biegłego rachunki i faktury.

Posługuje się przy tym stawką za godzinę pracy albo taryfą zryczałtowaną za konkretne czynności.

Reklama

« W przypadku wyceny nieruchomości będzie obowiązywała stawka godzinowa, która wynosi ok. 22-32 zł (1,2-17% kwoty bazowej), ale sąd może ją podwyższyć nawet o połowę, jeśli sprawa jest wyjątkowo zawiła.

Odpowiednio wyższa będzie również staw ka dla biegłego z tytułem profesora (3,7% kwoty bazowej), doktora habilitowanego (2,9%) lub doktora (2,4%).

« Jeśli zaś chodzi o koszt wynagrodzenia biegłego, to do jego pokrycia zobowiązana jest ta osoba, która wniosła o  sporządzenie opinii. Powinna zrobić to niezwłocznie po otrzymaniu od sądu informacji o kwocie.

« Istnieje jednak możliwość przeniesienia obowiązku zapłaty na stronę, która została w całości obciążona kosztami postępowania po jego zakończeniu. To z Państwa, które przegra sprawę obowiązane jest bowiem zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (czyli wszelkie koszty procesu).

Jeśli natomiast żądania każdego z Was zostaną uwzględnione częściowo, sąd rozdzieli pomiędzy byłych małżonków koszty procesu.

« Warto również wspomnieć, że biegły ma prawo domagać się zaliczki na poczet wydatków. Jej kwotę ustala sąd, a obowiązek zapłaty spoczywa zawsze na osobie domagającej się opinii.

Należy mieć świadomość, że jeśli zaliczka nie zostanie wpłacona w wyznaczonym terminie, dowód z opinii biegłego może w ogóle nie zostać przeprowadzony.

Na żywo

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.