Reklama
  • Wtorek, 14 marca 2017 (13:00)

    Łatwiej wygrasz spór ze sprzedawcą

Sklep, w którym pani Ania kupiła sobie pralkę, nie uznał jej reklamacji. Sprawa już jest załatwiona, ale trwała długo i skończyła się w sądzie.

Reklama

– Podobno wchodzą w życie przepisy, które umożliwią łatwiejsze rozwiązywanie sporów? – Od 10 stycznia br. zmieniają się zasady rozwiązywania sporów między przedsiębiorstwami a konsumentami. Dąży się do ich polubownego załatwienia przez specjalne instytucje. Rejestr prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Czy polubowne rozwiązanie sporów jest obowiązkowe? – Tak. W przypadku niektórych instytucji, przede wszystkim banków, SKOK-ów czy ubezpieczycieli. Pozostali przedsiębiorcy muszą poinformować na swojej stronie internetowej, czy zgadzają się na taką formę rozwiązywania sporu z konsumentem. Jeśli tak, muszą wskazać adres strony internetowej wybranego podmiotu, do którego można się zgłosić.

Jeśli sprzedawca nie uzna reklamacji, ma obowiązek poinformować klienta o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo. Brak takiej informacji, oznacza, że się na to zgadza.

– Jak się tego dowiem? – Sprzedawca musi to napisać w odpowiedzi na reklamację. Powinien też wskazać, który podmiot jest właściwy do rozwiązania sporu. – Jak to przebiega? – Postępowanie wszczynane jest na wniosek konsumenta. Regulamin danego podmiotu może też pozwalać na to, aby sprawę zgłosił przedsiębiorca. Organ prowadzi postępowanie. Po czym informuje cię o wyniku, a następnie zamyka sprawę. – Postępowanie jest płatne? – W zasadzie nie. Jeśli regulamin podmiotu rozwiązującego spory przewiduje opłaty, ich wysokość nie może utrudnić dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów.

– A gdybym dokonała zakupu online poza Polską? Czy polubowne rozwiązanie sporu jest też możliwe? – Oczywiście. Jeśli sprzedawca ma siedzibę na terenie UE. Możesz wtedy skorzystać z internetowego systemu rozwiązywania sporów na stronie webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. l art. 1–41 ust. z 23.9.2016 r. o polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Konsument to:

Osoba fiz., która dokonuje zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gosp. Z uprawnień konsumenta możesz korzystać tylko wtedy, gdy zakupu dokonasz od przedsiębiorcy, a nie od osoby prywatnej.

Izabela Rogowska, mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.