Reklama
  • Poniedziałek, 6 marca 2017 (11:00)

    Okres przedawnienia nienależnie pobranych świadczeń

Zakład Ubezp. Społ. może żądać od osoby, która pobrała nienależne jej świadczenie, jego zwrotu wraz z odsetkami. Od 14.12. 2016 r. został wprowadzony 5-letni okres na wydanie decyzji w sprawie zwrotu tych świadczeń.

Do tej pory organ rentowy nie był ograniczony czasowo przy wydawaniu decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Reklama

Od 16.12.2016 r. ZUS nie będzie mógł wydać decyzji w tej sprawie później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano świadczenie. Po tym czasie ZUS i KRUS nie mogą domagać się zwrotu świadczeń.

Postępowania w sprawach o dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wszczęte i niezakończone wydaniem decyzji, po tym terminie, podlegają umorzeniu. Pieniędzy tych nie trzeba zwracać.

art. 1 ustawy z 6.10.2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Przestępcy nie mają skrupułów i by wyłudzić lub ukraść pieniądze, stosują niezwykle wymyślne metody. Jedną z nich jest sposób „na wnuczka” i „policjanta”, którego ofiarą padają starsi ludzie. więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.