Reklama
  • Środa, 8 marca 2017 (08:05)

    Przedawnione długi: co zrobić, gdy przyjdzie wezwanie do zapłaty

Niezapłacony rachunek, niespłacona rata... To może się zdarzyć każdemu, z różnych powodów. Jednak wcześniej czy później, przyjdzie wezwanie. Możemy je otrzymać nawet wówczas, gdy należność... straci ważność! Jak wtedy postąpić?

Reklama

Wezwanie do zapłaty wysyła do dłużnika wierzyciel. Może nim być zarówno bank, firma pożyczkowa, jak i każda inna instytucja, np. sprzedawca gazu, prądu, spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, urząd skarbowy, czy też osoba prywatna (jeżeli nie oddamy jej pożyczonych pieniędzy).

Nie wyrzucaj, przeczytaj

Pamiętaj, że wezwanie do zapłaty nie oznacza jeszcze sprawy w sądzie, ale może być ostatnim etapem przed taką sprawą. Dlatego nie lekceważ tego pisma!

■ Po pierwsze: uważaj na wezwania wysyłane zwykłym listem, nie poleconym – sprawdź, czy rzeczywiście nie uiściłaś tej konkretnej płatności (zdarza się, że oszuści podszywają się pod różne firmy, żądając spłaty rzekomych długów).

Jeśli nie masz pewności, zadzwoń do firmy, z której przyszło wezwanie i ustal, czy faktycznie je wysłano.

■ Po drugie: sprawdź, czy kwoty podane w wezwaniu są prawidłowe, a odsetki dobrze naliczone.

■ Po trzecie: długi z wezwania możesz negocjować – warto to zaproponować wierzycielowi. Natomiast jeżeli w ogóle nie zareagujesz na otrzymane wezwanie do zapłaty, to wierzyciel ma prawo podjąć kolejne kroki, także założyć sprawę w sądzie!

Gdy żądają spłaty długu, który się przedawnił

W takim przypadku koniecznie należy powołać się na to, że ten dług jest już przedawniony. Tylko wtedy nic nie zapłacisz! Pamiętaj, że przedawnienie nie zadziała z automatu – musisz się na to powołać. Oto takie sytuacje.

■ Jeśli sprawa trafiła już do sądu i otrzymałaś wezwanie na rozprawę, powiedz sędziemu na sali sądowej o przedawnieniu długu. Możesz też złożyć sprzeciw na piśmie i wysłać do sądu (szczegóły w ramce poniżej).

■ Jeśli przyjdzie nakaz zapłaty z tzw. e-sądu (jest to sąd elektroniczny w Lublinie), też należy napisać sprzeciw od tego nakazu i odesłać go do sądu w terminie 2 tygodni.

Termin liczy się, począwszy od kolejnego dnia po doręczeniu nakazu (przykładowo: dłużnik pokwitował odbiór pisma w poniedziałek 16 stycznia, to termin dwutygodniowy upłynie 30 stycznia).

Wyjaśniamy, jakie obowiązują terminy przedawnienia przy różnych należnościach.

1. Kredyty, karty, pożyczki

■ Chwilówki, czyli tzw. szybkie pożyczki, przedawniają się z upływem 3 lat, licząc od terminu spłaty w umowie. Ta zasada dotyczy wszystkich pożyczek, także udzielonych internetowo, bez względu na kwotę. Firmy pożyczkowe często sprzedają długi firmom windykacyjnym, więc z windykatorem warto negocjować (bywa, że zgadza się na rozłożenie długu na raty).

■ Zadłużenie z karty kredytowej przedawni się po 3 latach, licząc od terminu ostatniej, wymaganej spłaty. Natomiast zadłużenie z tytułu debetu na rachunku bankowym przedawni się po 2 latach (termin liczy się od daty, gdy debet powinien być już spłacony, a nie od daty, gdy debet powstał na rachunku).

Ale uwaga! Gdy bank wystąpi do sądu o nakaz zapłaty, to wówczas termin przedawnienia liczy się od nowa.

■ Zadłużenie u znajomych, rodziny, przyjaciół i innych osób, przedawnia się dopiero po... 10 latach od dnia terminu zwrotu pożyczki (bez względu na to, czy obie strony spisały umowę, czy była ona tylko ustna).

2. Opłaty mieszkaniowe

■ Opłaty za wodę, śmieci, C.O., jeśli są płacone w comiesięcznych zaliczkach, są świadczeniami okresowymi i przedawniają się po 3 latach od daty wymagalności.

Ale uwaga! Lepiej nie czekać na przedawnienie, lecz wystąpić o rozłożenie zaległości na raty, składając wniosek do spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej.

■ Rachunki za gaz i prąd też przedawniają się po 3 latach (np. jeśli termin płaności był na 15.12.2016 r., to dług się przedawni 16.12.2019 r.).

Ale uwaga! Jeśli w ciągu tych 3 lat dostawca wystąpi do sądu, to 3-letni termin przedawnienia biegnie od nowa! A jeśli sąd wyda nakaz zapłaty, to kolejne przedawnienie będzie mogło nastąpić po 10. latach!

■ Płatności za telefon, tv kablową, internet przedawniają się po 3 latach, od daty terminu płatności na fakturze. Przykład: jeśli masz zaległe rachunki za telefon z 2013 r. – a sprawa nie została oddana do sądu – uległy przedawnieniu w 2016 r.

3. Abonament radiowo-tv

■ Termin przedawnienia wynosi 5 lat i liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Przykład: z końcem 2017 roku ulegną przedawnieniu opłaty należne do końca 2012 r.

Ale uwaga! Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, zaległości mogą być umarzane lub rozkładane na raty. Wniosek należy wysłać na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Budżetu i Finansów, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9; 01-015 Warszawa.

4. Mandaty: różne sytuacje

■ Dla kierowców: jeśli mandat nie będzie ściągnięty w ciągu 3 lat od daty jego nałożenia, to ulega przedawnieniu.

Ale uwaga! Kierowca może wystąpić z pisemnym wnios- kiem np. o odroczenie mandatu:

• do Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu (ul. Rejtana 3b), jeśli mandat jest od policji lub

• do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (jeżeli mandat jest od straży miejskiej).

■ Dla gapowiczów: mandat za jazdę bez biletu przedawnia się po 1 roku od daty, kiedy powinien być zapłacony.

Ale uwaga! Jeśli w ciągu tego roku wystawca mandatu skieruje sprawę do sądu (i wyda on nakaz), kolejne przedawnienie będzie mogło nastąpić po 10 latach – o ile wcześniej komornik nie wejdzie na konto dłużnika...

Opracowała: Marta Jaworska

Jak wnieść sprzeciw do sądu

Należy to zrobić na specjalnym formularzu (np. wydrukować ze str. internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: ms.gov.pl).

Druk nie jest trudno wypełnić, należy tylko postępować zgodne z pouczeniem. Jest tu m.in. pole „zarzuty i wnioski poz wanego”, gdzie można wpisać, że np. pożyczka jest przedawniona. Z kolei w polu „uzasadnienie” – opisać własne argumenty.

Należy podać dowody (przykładowo: gdy była to pożyczka – dane świadków albo swoje zeznania). Można też zakwestionować faktury od wierzyciela. Druk wypełnia się w dwóch egzemplarzach, każdy trzeba podpisać i do każdego dołączyć załączniki (o ile takie posiadamy).

Co potem? Jeśli sprawa trafi do tzw. normalnej procedury, sąd wyznaczy rozprawę i można się bronić!

Naj

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.