Reklama
  • Piątek, 28 czerwca 2013 (12:49)

    Telemarketerzy nie mogą oszukiwać

Coraz częściej dzwonią do nas telemarketerzy, oferując przez telefon różne produkty lub usługi (np. telewizji kablowej lub internetu). Niestety, pracownicy call-center, infolinii, handlowcy lub doradcy, delikatnie mówiąc, nie zawsze są rzetelni i wprowadzają konsumentów w błąd co do charakteru produktu czy prowadzonej działalności. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zbadał takie nieuczciwe praktyki firm.

Wątpliwości prezes UOKiK wzbudziła praktyka operatora telewizji kablowej Vectra w Gdyni. Postępowanie zostało wszczęte w październiku 2012 r. po przeanalizowaniu protokołu z kontroli przekazanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Dotyczyła ona rozmów konsultantów z konsumentami zmieniającymi umowę odbioru telewizji kablowej lub zamierzającymi ją zawrzeć. Wątpliwości obu urzędów wzbudziły praktyki konsultantów udzielających wyjaśnień na temat produktów spółki.

Reklama

Okazało się, że pracownicy Vectry przekazywali niepełne i nierzetelne informacje. W większości przypadków klienci nie byli informowani o prawie odstąpienia od umowy, a także miejscu i sposobie składania reklamacji. Ponadto zakwestionowano nieinformowanie o cenie czy terminie, do którego obowiązuje proponowana oferta.

Vectra zobowiązała się do zmiany praktyk, dlatego nie została na nią nałożona kara finansowa. UOKiK zbadał także praktyki spółki Remedium Doradcy Finansowi w Olsztynie, która zajmuje się doradztwem i pośrednictwem finansowym. Na podstawie przeprowadzonego postępowania zakwestionowano m.in. wprowadzanie w błąd podczas oferowania usługi finansowej „Wysokooprocentowana umowa firmowa”.

Konsument jest pożyczkodawcą

Urząd ustalił, że przedsiębiorca udzielał niejasnych i niejednoznacznych informacji dotyczących umowy – jej charakteru oraz ryzyka. Dane na stronie internetowej i w reklamach sugerowały, że to produkt podobny do lokaty. Jak wykazała analiza materiałów zebranych przez UOKiK, w rzeczywistości to konsument jest pożyczkodawcą – pożycza przedsiębiorcy pieniądze, który później przeznacza je na swoją działalność gospodarczą. Zwrot pieniędzy nie jest w żaden sposób zabezpieczony. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na Remedium Doradcy Finansowi została nałożona kara finansowa 180307 zł.

UOKiK prowadzi postępowanie

Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca odwołał się do sądu. Obecnie UOKiK prowadzi postępowanie wszczęte na podstawie skarg konsumentów dotyczących wprowadzania w błąd przez pracowników Getin Noble Banku.

Dotyczyły one sposobu prezentowania możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. A konkretnie – o braku informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem pieniędzy w ten produkt finansowy.

Postępowanie przeciwko przedsiębiorcy jest w toku. Jeśli praktyki banku opisane w skargach potwierdzą analizy urzędników, za wprowadzanie konsumentów w błąd bankowi grozi kara do 10 proc. przychodu.

Odstąpienie od umowy zawieranej na odległość

Firma, która zawiera umowy poza swoją siedzibą musi obowiązkowo poinformować konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni.

Jeśli firma nie dopełni tego obowiązku, 10-dniowy termin odstąpienia od umowy liczy się od chwili, gdy konsument dowiedział się o tym prawie.

Jednak nie może to być później niż trzy miesiące od wykonania umowy.

Jeżeli kupiliśmy rzecz, to 10 dni liczone jest od dnia jej otrzymania. Jeśli umowa dotyczy usługi, 10 dni liczymy od dnia zawarcia umowy.

Aby odstąpić od umowy, musimy wysłać (najlepiej listem poleconym) do firmy oświadczenie, w którym o tym informujemy. Nie musimy podawać przyczyny odstąpienia od umowy.

Dotyczy tylko konsumentów (czyli osób prywatnych a nie przedsiębiorców).

Świat & Ludzie
Więcej na temat:telemarketer | oszustwo | prawo | handlowiec

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.