Reklama
  • Wtorek, 14 marca 2017 (08:05)

    Zasady skierowań: na zabiegi, do sanatorium i do specjalistów

Przepisy dotyczące opieki medycznej, w tym również rehabilitacji, dają pacjentom wiele praw. Warto je znać, by się ich domagać.

Reklama

Najlepiej wyjaśnić to na przykładach z życia. Oto, co doradzili czytelnikom nasi eksperci.

Kto kieruje na zbiegi neurologiczne

U pani Anny stwierdzono pierwsze objawy Parkinsona, lecz lekarz rodzinny nie dał jej skierowania na rehabilitację!

Komentarz eksperta: W takiej sytuacji lekarz POZ powinien dać skierowanie np. do neurologa. Bowiem przy niektórych schorzeniach, m.in. neurologicznych zaburzeniach funkcji mózgu, funkcji rdzenia i korzeni nerwowych oraz zaburzeniach obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych, konieczne są wyspe cjalizowane zabiegi.

Kieruje na nie np. neurolog, neurochirurg albo chirurg ogólny. Ci specjaliści wiedzą, jakie zabiegi rehabilitacyjne są niezbędne przy tych schorzeniach i wyszczególnią je w skierowaniu.

Czy środki medyczne są bezpłatne?

Pani Ewa spotkała się z sytuacją, że na rehabilitacji w ramach NFZ żądano, by dostarczyła na własny koszt żel i bandaż. To zgodne z prawem?

Komentarz eksperta: Nie, gdyż w trakcie rehabilitacji w ramach NFZ przysługują nieodpłatnie niezbędne leki i wyroby medyczne. Bandaż i żele (np. przeciwbólowe) to wyroby medyczne, więc powinny być zapewnione pacjentowi podczas zabiegów.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z 6 .11 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Choroby słuchu, mowy i wzroku: czy należy się rehabilitacja?

P. Krystyna zaczęła tracić słuch, ma problemy z mówieniem. Czy przysługuje jej bezpłatna rehabilitacja w tym zakresie?

Komentarz eksperta: Tak, możliwa jest bezpłatna rehabilitacja słuchu i mowy. P. Krystyna może iść do lekarza rodzinnego, który da jej skierowanie do specjalisty, np. otolaryngologa. Drugie rozwiązanie: p. Krystyna może zająć kolejkę do specjalisty: otolaryngologa, audiologa, foniatry (w poradni lub w specjalistycznym oddziale).

Na podstawie skierowania przysługuje do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Możliwa jest też rehabilitacja wzroku (również 120 dni w roku) ze skierowaniem od okulisty lub neurologa.

Jaka rehabilitacja po zawale?

Pani Jolanta przeszła zawał serca. Pyta, czy ma szansę na skierowanie do szpitala sanatoryjnego.

Komentarz eksperta: Jest to możliwe na podstawie skierowania i wniosku do NFZ wystawionego np. przez kardiologa z oddziału, gdzie się leczyła (lub od lekarza POZ).

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym odbywa się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czyli bezpłatnie (inaczej niż w placówce sanatoryjnej, gdzie trzeba pokryć częściowe koszty za noclegi, które są zależne od standardu pokoju).

Jakie oczekiwanie na sanatorium?

Pani Halina pyta, czy są przepisy, które określają czas oczekiwania na miejsce w sanatorium.

Komentarz eksperta. Nie, przepisy tego nie określają (średni czas oczekiwania wynosi 12 miesięcy). O wolne miejsce łatwiej zimą.

Czy wzrosły koszty w sanatorium?

Pani Bożena czeka na miejsce w sanatorium. Czy pobyt w ramach NFZ będzie droższy w 2017 r.?

Komentarz eksperta: Dopłaty dla pacjenta są te same jak rok temu. Przykładowo: 28,80 zł za dobę w pokoju 1-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym (od 1.10 do do 30.04) i 36,10 zł (w okresie 1.05–30.09).

Opracowała: Marta Jaworska

Dietetyk w ramach NFZ

Wiele osób starszych potrzebuje porady z zakresu zdrowego żywienia. Może je uzyskać w poradni chorób metabolicznych.

Do poradni potrzebne jest skierowanie, np. od lekarza rodzinnego. Mogą je uzyskać pacjenci z otyłością i cierpiący na choroby, w których dochodzi do zaburzenia metabolizmu białek, węglowodanów lub tłuszczów, czyli m.in. z cukrzycą i dną moczanową.

Takie poradnie znajdują się przy większych szpitalach i klinikach (adresy można sprawdzić na stronie internetowej NFZ: nfz.gov.pl).

Z porady dietetyka można korzystać również w czasie hospitalizacji (ze wskazaniem lekarza prowadzącego).

Przypominamy o odliczeniu ulgi rehablilitacyjnej w PIT za 2016 r.

Kto może z niej skorzystać i ile odliczy (przykłady):

• 2280 zł za opłacenie przewodnika może odliczyć osoba niewidoma i niepełnosprawna ruchowo (z I grupą inwalidzką);

• 2280 zł za utrzymanie samochodu może odliczyć niepełnosprawny (I i II grupa) lub opiekun niepełnosprawnego dziecka;

• całość wydatków poniesionych na: przystosowanie mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego, zakup sprzętu do rehabilitacji, koszty leczenia w uzdrowisku, opiekę pielęgniarki (na podst. faktur).

Warunki korzystania z ulg: posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub socjalnej.

O ulgi można pytać: na infolinii 801 055 055 lub 22 330 0330.

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.